Javna ustanova za obrazovanje odraslih

UPIS u program osposobljavanja EKOLOŠ...

UPIS u program osposobljavanja EKOLOŠKI/A POLJOPRIVREDNI/A  GOSPODARSTVENIK/ICA.
Centar za šljivu i kesten, Donja Bačuga 108c, Petrinja POZIVA  sve  zainteresirane za UPIS u program osposobljavanja Ekološki/a poljoprivredni/a  gospodarstvenik/ica      Zainteresirani korisnici ovog programa mogu biti mladi poljoprivrednici koji se planiraju javiti na natječaj Mjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim pol [...]

RASPORED SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA...

RASPORED SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA  SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN   2016     Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroScie [...]

ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA ...

ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA (TRAKTORSKE PRSKALICE I RASPRŠIVAČI)
POZIV na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (traktorske prskalice i raspršivači)  koje će se održati u četvrtak 19. svibnja 2016. godine od 8.00 do 13.00 sati u Centru za šljivu i kesten, Donja Bačuga.

“DAN OTVORENIH VRATA”

“DAN OTVORENIH VRATA”
PETRINJA –  U sklopu Europskog tjedna, Petrinjska razvojna agencija PETRA organizirala je „Dan otvorenih vrata” postavljanjem info štanda u petrinjskom Gradskom parku.  U nastavku EU tjedna u Petrinji građanima su predstavljene aktivnosti „Poslovnih zona Petrinja” i „Centra za šljivu i kesten”.     Centra za šljiv [...]

„Pitomi kesten – banovinska maslina“

„Pitomi kesten – banovinska maslina“
10. svibanj 2016. godine GORNJA BAČUGA – Na pokusnom nasadu pitomog kestena u Gornjoj Bačugi održan je susret svih partnera i prezentacija projekta očuvanja, obnove i oplemenjivanja pitomog kestena. Pokusni nasad pitomog kestena u Gornjoj Bačugi obišli su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatskih šuma, [...]

Projekt „PUT KESTENA“

Projekt „PUT KESTENA“
OPIS PROJEKTA   Šumska gospodarska jedinica Tješnjak-Vučjak-Javor, kao kompaktna cjelina, predstavlja dio padina Zrinske gore koja je u neposrednoj blizini grada Petrinje, a okružena je nizom seoskih naselja sa sjeverne, južne i jugozapadne strane. Na istočnoj strani taj kompleks kestenove šume presijeca rijeka Petrinjčica, a sa sjevero [...]

Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA

Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA
Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA   Zaštita okoliša i prirode,očuvanje i oplemenjivanje svojte pitomog kestena (Natura 2000 – Uredba o ekološkoj mreži, Referentna lista 9260 Prilog II)   CILJEVI PROJEKTA Podizanje nove plohe i rasadnika pitomog kestena na 22.000 m², cijepljenjem podloga plemkama s registriranih matičnih s [...]

Projekt „POKUSNI NASAD PITOMOG KES...

Projekt „POKUSNI  NASAD  PITOMOG  KESTENA“  Gornja Bačuga
Projekt “Pokusni nasad pitomog kestena” kao finalna realizacija mjere M 9 iz Programa zaštite i gospodarenja sastojinama pitomog kestena na području Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik  Sisačko-moslavačke županije broj 4/2009.) Mjerom zaštite i gospodarenja pod rednim brojem M 9 iz citiranog programa, kojeg je donijelo [...]

10. grupa – Održiva uporaba pesticida

10. grupa – Održiva uporaba pesticida
10. ciklus: 11. travanj 2016. godine Mjesto: Centar za šljivu i kesten, Donja Bačuga 108c Vrijeme: 18.00 sati Broj polaznika: 40   Obavještava se deseta grupa polaznika tečaja “Održiva uporaba pesticida” da će se predavanja održati  od ponedjeljak 11. travnja 2016. godine u prostorijama Centra za šljivu i kesten, s početkom od 18.oo sati [...]

Izobrazba održiva uporaba pesticida

Izobrazba održiva uporaba pesticida
    Edukacija se sastoji od 15 nastavnih sati i 2 sata provjere znanja (1 sat za probni test + 1 sat za ispit). Predavanja se održavaju  3 dana u tjednu ili vikendom, nakon čega slijedi ispit.   Cilj izobrazbe održive uporabe pesticida je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik [...]

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek