Javna ustanova za obrazovanje odraslih

O nama

Javna ustanova Centar za šljivu i kesten osnovana je 2008. godine. Osnivač ustanove je Grad Petrinja. Ideja za osnivanje Centra za šljivu i kesten pojavila se još nekoliko godina prije osnivanja, a idejni začetnik je Ante Marić dipl. ing. tadašnji djelatnih Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu koji je prepoznao prednosti šireg područja Banovine upravo za uzgoj šljive te je gradskom Poglavarstvu dao prijedlog da se osnuje institut za šljivu. Ideju je podržao Đuro Juić dipl. up. pravnik, pčelar i istaknuti dugogodišnji djelatnik gradske uprave Grada Petrinje, koji je predložio da se uz šljivu na ovom području da više pažnje i kestenu. Takvu ideju podržao je i Agronomski fakultet iz Zagreba u svojoj studiji „Agroekološko vrednovanje i potencijali razvitka poljoprivrede na području Grada Petrinje“ . Ideju o osnivanju Centra za šljivu i kesten prihvatio je i Grad Petrinja a najviše se za to založio Miroslav Petračić dr. med. tadašnji predsjednik Gradskog vijeća Grada Petrinje. Inicijativi za osnivanje Centra za šljivu i kesten pridružili su se i Udruga proizvođača voća „Voće produkt“ te Pčelarska udruga Petrinja.

DSC03824

Sama ideja osnivanja Centra za šljivu i kesten ima uporište i u povijesti.
Još prije 115 godina u Petrinji je osnovana Vinogradarsko-voćarska škole. Istaknutu ulogu u tome imala je Gospodarstvena bratovština petrinjska u koju su bili uključeni gotovo svi petrinjski poljodjelci. Vinogradarsko-voćarska škola je imala jaku ulogu u podizanju seoskog gospodarstva na višu razinu i to prije svega organiziranom izobrazbom mladeži. U njoj je potrebnu stručnu naobrazbu steklo na stotine istaknutih poljodjelaca.

Uporište osnivanja Centra za šljivu i kesten leži i u činjenici da je na području Grada Petrinje, ali i cijele Sisačko-moslavačke županije, šljiva vodeća voćna vrsta po zastupljenosti, a prema statističkim podacima na području županije postoji oko milijun stabala šljiva. Također na području Sisačko-moslavačke županije postoji preko 6.000 ha šumskih površina pod pitomim kestenom, a na području Grada Petrinje je 1600 ha pitomog kestena i to u pretežno čistim kestenovim šumama.

U početku rada Centru za šljivu i kesten podršku su dali i UNDP u Petrinji, kao i Hrvatski zavod sa poljoprivrednu savjetodavnu službu s kojim Centar ima i ugovor o suradnji.

Danas je Centar za šljivu i kesten prepoznat u regiji kao istaknuta ustanova u području voćarstva i edukacije. Centar zapošljava visokoobrazovane stručnjake, ali ima i vrhunske gostujuće profesore. Centar za šljivu i kesten jedini u RH, ali i u regiji ima registriran program za obrazovaje odraslih za zanimanje „Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik“. Također Centar posjeduje suvremeno opremljen objekt za izvođenje programa rada, te vlastite pokusne parcele voćnjaka površine oko 2 ha. Centar ima potpisan niz sporazuma o suradnji od uglednih institucija kao što je Agronomski fakultet iz Zagreba pa do pojedinih obiteljskih gospodarstava kod kojih se provode pokusi i edukacija.

image001Zadaća Centra za šljivu i kesten je prije svega provoditi programe obrazovanja odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi, ali i provoditi znanstvene programe samostalno i u suradnji sa drugim institucijama a sve u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva, ali i ukupnog ruralnog razvoja ovog područja.

Na kraju, možda ništa manje važno treba reći da je na projektu Centar za šljivu i kesten radila grupa ljudi koji su uz podršku lokalne samouprave i stručnih institucija uspjeli registrirati Centar za šljivu i kesten – jedinstvenu ustanovu u regiji, a kroz taj posao postali su odlični suradnici i iskreni prijatelji.

USTROJSTVO

RAVNATELJ

Josip Dolenec

Josip Dolenec, dipl. ing.

STRUČNA VODITELJICA ZA OBRAZOVNE PROGRAME

Nevenka Mrmić
Nevenka Mrmić, dipl.ing.

STRUČNI VODITELJ ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE PROGRAME

Ante Marić
Ante Marić, dipl.ing.

KUĆNI MAJSTOR

Marijan Vujasić
Marijan Vujasić

 STRUČNI VODITELJ LABORATORIJA

Antonio Štefan, dipl.ing.

STRUČNI SURADNIK ZA OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

Mihaela Jurinjak, ing.preh.teh.

STRUČNI SURADNIK ZA EKOLOŠKI CENTRA – VRATA ZRINSKE GORE

Matej Dumbović, voditelj Ekološkog centra – Vrata Zrinske Gore

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek