Javna ustanova za obrazovanje odraslih

O nama

Javna ustanova Centar za šljivu i kesten osnovana je 2008. godine.

Osnivač ustanove je Grad Petrinja.

Sama ideja osnivanja Centra za šljivu i kesten ima uporište i u povijesti.
Još prije 115 godina u Petrinji je osnovana Vinogradarsko-voćarska škole. Istaknutu ulogu u tome imala je Gospodarstvena bratovština petrinjska u koju su bili uključeni gotovo svi petrinjski poljodjelci.

Vinogradarsko-voćarska škola je imala jaku ulogu u podizanju seoskog gospodarstva na višu razinu i to prije svega organiziranom izobrazbom mladeži. U njoj je potrebnu stručnu naobrazbu steklo na stotine istaknutih poljodjelaca.

Osnovna djelatnost Centra je provoditi programe obrazovanje odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva , zaštite okoliša ali i ukupnog ruralnog razvoja grada Petrinje.

Prema Statutu , Ustanova u okviru svoje redovne djelatnosti kroz nastavne programe obrazovanja odraslih  kao i kroz dugoročne razvojne planove posebnu pozornost posvećuje zaštiti i unapređenju okoliša.

USTROJSTVO

                                                     RAVNATELJ

Antonio Štefan, dipl.ing.agr.

STRUČNA VODITELJICA OBRAZOVNIH PROGRAMA


Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.

 STRUČNI SURADNIK ZA OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA:

Mihaela Jurinjak, ing.preh.teh.

Matej Dumbović

UPRAVNO VIJEĆE:

Robert Marović, predsjednik

Francek Tonković , član

Dinko Lovreković, član

Silvestar Joskić, član

Mihaela Jurinjak, član

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek