Javna ustanova za obrazovanje odraslih

O nama

Javna ustanova Centar za šljivu i kesten osnovana je 2008. godine.

Osnivač ustanove je Grad Petrinja.

Sama ideja osnivanja Centra za šljivu i kesten ima uporište i u povijesti.
Još prije 115 godina u Petrinji je osnovana Vinogradarsko-voćarska škole. Istaknutu ulogu u tome imala je Gospodarstvena bratovština petrinjska u koju su bili uključeni gotovo svi petrinjski poljodjelci.

Vinogradarsko-voćarska škola je imala jaku ulogu u podizanju seoskog gospodarstva na višu razinu i to prije svega organiziranom izobrazbom mladeži. U njoj je potrebnu stručnu naobrazbu steklo na stotine istaknutih poljodjelaca.

Osnovna djelatnost Centra je provoditi programe obrazovanje odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva , zaštite okoliša ali i ukupnog ruralnog razvoja grada Petrinje.

Prema Statutu , Ustanova u okviru svoje redovne djelatnosti kroz nastavne programe obrazovanja odraslih  kao i kroz dugoročne razvojne planove posebnu pozornost posvećuje zaštiti i unapređenju okoliša.

USTROJSTVO

RAVNATELJ

Josip Dolenec

Josip Dolenec, dipl. inž. polj.

STRUČNA VODITELJICA OBRAZOVNIH PROGRAMA

Nevenka Mrmić
Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.

STRUČNI VODITELJ ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE PROGRAME

Ante Marić
Ante Marić, dipl.ing.agr.

 STRUČNI VODITELJ LABORATORIJA

Antonio Štefan, dipl.ing.agr.

STRUČNI SURADNIK ZA OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

Mihaela Jurinjak, ing.preh.teh.

Matej Dumbović