Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Ustrojstvo

RAVNATELJ

Josip Dolenec

Josip Dolenec, dipl. ing.

STRUČNA VODITELJICA ZA OBRAZOVNE PROGRAME

Nevenka Mrmić
Nevenka Mrmić, dipl.ing.

STRUČNI VODITELJ ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE PROGRAME

Ante Marić
Ante Marić, dipl.ing.

KUĆNI MAJSTOR

Marijan Vujasić
Marijan Vujasić

UPRAVNO VIJEĆE
Predsjednik:
Edisa Mašinović
Članovi:
Miroslav Gregurinčić
Nevenka Mrmić