Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Mljekar/ica-sirar/ica

cheeseProizvodnja sira jedan je od najstarijih postupaka za konzerviranje lakopokvarljive hrane kao što je mlijeko, koje se spontano kiseli i gruša. Sirevi predstavljaju najznačajniju, a ujedno i najbrojniju porodicu mliječnih proizvoda.

Umijeće izrade sireva ima veoma dugu tradiciju i seže duboko u prošlost, u razdoblje ranog starog vijeka. Proizvodnja sireva se razvijala i usavršavala, u čemu je poseban doprinos ostvaren u periodu srednjeg vijeka, kada je i zasnovana proizvodnja najvećeg broja vrsta i varijeteta sireva. Program osposobljavanja Mljekar/ica-sirar/ica sastoji se od 140 sati nastave, 91 sati teorijske i 49 sata praktične nastave. Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja uzgoj i hranidbe mliječnih životinja, proizvodnje mlijeka i fermentiranih proizvoda, proizvodnji i njezi sira te prodaji i plasmanu mlijeka i mliječnih proizvoda.
Predavači na programu su stručnjaci s Agronomskom fakulteta, iz Poljoprivredne savjetodavne službe i lokalni stručnjaci u raznim područjima. Nakon odslušanih predavanja i odrađene praktične nastave polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja – provjeri praktičnih vještina i pismenoj provjeri znanja, te nakon uspješno položene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u radnu knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek