Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Pčelar/ica

Untitled-1Pčelarstvo je specifična grana stočarstva u kojoj stočar nije nužno vezan za vlastito zemljište. U pčelarstvu razlikujemo seleće pčelarstvo (u kojem pčelar seli košnice u blizinu paše ovisno o godišnjem dobu) i stacionirano pčelarstvo kod kojeg je pčelar smješta košnice uglavnom na jednoj lokaciji i, kao noviju granu, ekopčelarstvo. Pčelari su specifična vrsta stočnih proizvođača jer ne ovise o svom zemljištu, često ga ni nemaju ili imaju vrlo malo. Jaka i zdrava pčelinja zajednica u tijeku jednog dana može oprašiti do 3 000 000 cvijetova. Republika Hrvatska ima odlične uvjete za proizvodnju pčelinjih proizvoda, a naročito na području Banovine gdje je karakterističan med od kestena. Program osposobljavanja Pčelar/ica sastoji se od 148 sati nastave, 85 sati teorijske i 63 sata praktične nastave. Polaznici završetkom programa Pčelar/ica stječu teorijska i praktična znanja iz područja pčelarske proizvodnje. Kroz teorijski dio polaznici stječu znanja o anatomiji i fiziologiji pčela, o bioloških osobinama pčelinje zajednice, o tipovima košnica, pčelinjaka i pčelarske opreme, o bolestima, štetnicima, o zakonskoj regulativi…. Kroz praktičnu nastavu polaznici upoznaju kroz rad pčelarsku opremu, tipove košnica, specifičnosti pčelinje zajednice, upoznaju radove u pčelinjaku tijekom cijele sezone, različite vrste pčelinjih proizvoda… Predavači na programu su stručnjaci s Agronomskom fakulteta, iz Poljoprivredne savjetodavne službe i lokalni stručnjaci u raznim područjima. Nakon odslušanih predavanja i odrađene praktične nastave polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja – provjeri praktičnih vještina i pismenoj provjeri znanja, te nakon uspješno položene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u radnu knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek