Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica

bio-eko-organskoEkološka poljoprivreda je poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja. Centar za šljivu i kesten je prvi u Hrvatskoj verificirao program osposobljavanja Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik kao priliku ekološkim proizvođačima i onima koji to žele postati da steknu dodatna znanja i iskustva u ekološkoj proizvodnji. Program se sastoji od 162 sata, 82 teorijske nastave i 80 sati praktične nastave. Teorijska nastava se održava u prostorijama Centra za šljivu i kesten, a praktična nastava na pokusnim nasadima Centra i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Predavači na programu su stručnjaci s Agronomskom fakulteta, iz Poljoprivredne savjetodavne službe i lokalni stručnjaci u raznim područjima. Glavne nastavne cjeline su:

  • Ekološki uzgoj voća
  • Ekološki uzgoj povrća
  • Ekološki uzgoj životinja
  • Ekološko pčelarstvo
  • Ekološka gnojiva i sredstva za zaštitu bilja

Nakon odslušanih predavanja i odrađene praktične nastave polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja – provjeri praktičnih vještina i pismenoj provjeri znanja, te nakon uspješno položene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u radnu knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek