Javna ustanova za obrazovanje odraslih

UPIS U PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN                                                         

V.D. RAVNATELJ                                                                                                        

Donja Bačuga 108/c                                                                    

44 250 Petrinja

KLASA: 602-01/23-01/03                                                  

URBROJ: 2176-12-02-23-1

Donja Bačuga,  05. siječnja  2023.

Na temelju članka 22. stavak 14. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21), članka 57. Statuta Centra za šljivu i kesten (Službeni vjesnik  01/09 i 27/11), v.d. RAVNATELJ  Centra za šljivu i kesten 05. siječnja 2023. godine donosi slijedeću

ODLUKU O UPISU POLAZNIKA U  PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH

CENTRA ZA ŠLJIVU I KESTEN  ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU

Članak 1.

U školskoj godini 2022./2023. izvršiti će se upis u sve programe obrazovanja odraslih (osposobljavanje, usavršavanje) koje je verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja , a sve prema interesu i potrebama polaznika.

 Članak 2.

Uvjeti  upisa utvrđeni su  pojedinačnim nastavnim planovima i programima.

Članak 3 .

Trajanje svakog pojedinog programa osposobljavanja i usavršavanja utvrđeno je pojedinačnim nastavnim planovima i programima

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.

V.d. ravnatelj

Antonio ŠTEFAN, dipl.ing.agr.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek