Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA

Program osposobljavanja za priprematelja bureka i pizza se donosi zbog potreba tržišta rada i mogućnosti stalnog i sezonskog zapošljavanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Program osposobljavanja za priprematelja bureka i pizza se donosi zbog potrebe polaznika/pojedinaca da formaliziraju vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima.

UVJETI UPISA:

Program osposobljavanja za priprematelja bureka i pizza mogu upisati osobe koje imaju:

– završenu osnovnu školu

– 15 godina života

– sanitarnu knjižicu priprematelja bureka i pizza

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja bureka i pizza.

  • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Razlikovati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i burek
  2. Rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
  3. Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta
  4. Izraditi pizzu i burek prema normativima uz korištenje recepata
  5. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 31 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a vježbe u trajanju od 14 sati te praktični dio programa u trajanju od 85 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno – instruktivna nastava:broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 22 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 9 sati provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Polaznici vode dnevnik praktične nastave.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek