Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Priprematelj jednostavnih jela

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na osnovi zahtjeva Centra za šljivu i kesten donijelo RJEŠENJE: UP/I-602-07/22-03/00599; URBROJ:533-05-22-0002, kojim se odobrava izvođenje programa osposobljavanja za priprematelja jednostavnih jela.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati namirnice za pripremu jednostavnih jela
  2. Koristiti kuharske alate i uređaje na siguran način
  3. Razlikovati postupke pri obradi, pripremanju i prigotovljavanju jednostavnih jela
  4. Pripremati jednostavna jela
  5. Primijeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 32 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a vježbe u trajanju od 12 sati te praktični dio programa u trajanju od 86 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno – instruktivna nastava:broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 22 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 10 sati provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznici vode dnevnik praktične nastave.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se javna isprava, Uvjerenje o osposobljavanju za priprematelja jednostavnih jela, koja se može upisati u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek