Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Priprematelj bureka i pizza

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na osnovi zahtjeva Centra za šljivu i kesten donijelo RJEŠENJE: UP/I-602-07/22-03/00599; URBROJ:533-05-22-0002, kojim se odobrava izvođenje programa osposobljavanja za priprematelja bureka i pizza.

  • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Razlikovati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i burek
  2. Rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
  3. Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta
  4. Izraditi pizzu i burek prema normativima uz korištenje recepata
  5. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 31 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a vježbe u trajanju od 14 sati te praktični dio programa u trajanju od 85 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno – instruktivna nastava:broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 22 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 9 sati provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznici vode dnevnik praktične nastave.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se javna isprava, Uvjerenje o osposobljavanju za priprematelja bureka i pizza, koja se može upisati u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek