Javna ustanova za obrazovanje odraslih

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU VRTLAR

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar donosi se za potrebe tržišta rada i mogućnost zapošljavanja u poljoprivrednim i komunalnim djelatnostima na sezonskim i stalnim poslovima. Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar donosi se za potrebe polaznika koji žele steći odgovarajuća znanja i formalizirati vještine o uređenju javnih i privatnih vrtova, zelenih površina na grobljima, sportskih terena, travnjaka, parkova, stadiona, plastenika i rasadnika.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar može se upisati osoba s:

 • navršenih 15 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar
 • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog  bilja
 2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih  kultura
 3. Izvoditi jednostavne poslove  pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
 4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
 5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
 6. Prepoznati simptome  i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova  vrtlarskih kultura
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.
 1. TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno–instruktivnom nastavom, od čega je planirano 40 sati teorijske nastave koja će se realizirati u učionici ustanove i 100 sati praktične nastave koja će se provoditi kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije čine dvije trećine ukupnog fonda sati za nastavu pojedine teorijske cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava –  provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek