Javna ustanova za obrazovanje odraslih

UZGAJIVAČ OVACA I KOZA

Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza se donosi zbog potreba tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja u poljoprivredni na sezonskim i stalnim poslovima. Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza se  donosi za potrebe polaznika da formaliziraju vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, kao i za polaznike bez radnog iskustva.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza mogu se upisati osobe s:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ovaca i koza

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati pasminska svojstva i karakteristike anatomske građe ovaca i koza
 2. Razlikovati odgovarajuće uvjete za smještaj, razmnožavanje i uzgoj ovaca i koza
 3. Opisati postupke uzgoja i njege ovaca i koza na siguran način u skladu s pravilima struke
 4. Prepoznati elementarne vanjske simptome najčešćih uzgojnih bolesti ovaca i koza
 5. Koristiti uređaje, opremu i alat na pravilan i siguran način
 6. Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda (mlijeka, mesa i/ili vune) na tržište u skladu sa zakonskom regulativom
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, odgovarajuća zaštitna sredstva te provoditi pravilne postupke u slučaju pružanja prve pomoći.
 • TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 65 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 95 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – provodi se putem skupnih i individualnih konzultacija. Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek