Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na osnovi zahtjeva Centra za šljivu i kesten donijelo RJEŠENJE: UP/I-602-07/22-03/00493; URBROJ:533-05-22-0006, kojim se odobrava izvođenje programa osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar.

  1. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog  bilja
  2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih  kultura
  3. Izvoditi jednostavne poslove  pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
  4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
  5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
  6. Prepoznati simptome  i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova  vrtlarskih kultura
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno–instruktivnom nastavom, od čega je planirano 40 sati teorijske nastave koja će se realizirati u učionici ustanove i 100 sati praktične nastave koja će se provoditi kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije čine dvije trećine ukupnog fonda sati za nastavu pojedine teorijske cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava –  provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se javna isprava, Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar, koja se može upisati u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek