Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na osnovi zahtjeva Centra za šljivu i kesten donijelo RJEŠENJE: UP/I-602-07/22-03/00493; URBROJ:533-05-22-0006, kojim se odobrava izvođenje programa osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar.

  • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastica
  2. Održavati radni pribor, aparate i uređaje na pravilan način
  3. Pripremiti jednostavnije slastice
  4. Pomagati pri pripremi i gotovljenju složenijih slastica
  5. Čuvati namirnice na odgovarajući način
  6. Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način
  7. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
  8. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu
  • TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 33 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a vježbe u trajanju od 20 sati te praktični dio programa u trajanju od 107 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno – instruktivna nastava:broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 23 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 10 sati provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznici vode dnevnik praktične nastave.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se javana isprava, Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju slastičar, koja se može upisati u radnu knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek