Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na osnovi zahtjeva Centra za šljivu i kesten donijelo RJEŠENJE: UP/I-602-07/22-03/00493; URBROJ:533-05-22-0006, kojim se odobrava izvođenje programa osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati pasminska svojstva i karakteristike anatomske građe ovaca i koza
  2. Razlikovati odgovarajuće uvjete za smještaj, razmnožavanje i uzgoj ovaca i koza
  3. Opisati postupke uzgoja i njege ovaca i koza na siguran način u skladu s pravilima struke
  4. Prepoznati elementarne vanjske simptome najčešćih uzgojnih bolesti ovaca i koza
  5. Koristiti uređaje, opremu i alat na pravilan i siguran način
  6. Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda (mlijeka, mesa i/ili vune) na tržište u skladu sa zakonskom regulativom
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, odgovarajuća zaštitna sredstva te provoditi pravilne postupke u slučaju pružanja prve pomoći

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 65 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 95 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – provodi se putem skupnih i individualnih konzultacija. Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se javna isprava, Uvjerenje o osposobljavanju za uzgajivača ovaca i koza, koja se može upisati u e-knjižicu .

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek