Javna ustanova za obrazovanje odraslih

CVJEĆAR – ARANŽER

Program osposobljavanja za poslove cvjećara-aranžera pružiti će mogućnost polaznicima da formaliziraju svoja znanja i vještine ukoliko već rade na ovim poslovima te s tim povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada. Osim što će ovakva vrsta osposobljavanja poslodavcima omogućiti
da poslove cvjećara-aranžera obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da pronađu zaposlenje na navedenim poslovima.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
  2. Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
  3. Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na stručan i siguran način
  4. Izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
  5. Sudjelovati pri uređenju interijera s cvjetnim dekoracijama ili aranžmanima
  6. Komunicirati s kupcima i dobavljačima na primjeren način
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Program osposobljavanja u trajanju od 135 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u klasičnoj i specijaliziranoj učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 80 sati se izvodi u tvrtki ili obrtu s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.
Konzultativno-instruktivna nastava – provodi se putem skupnih i individualnih konzultacija.
Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu.
Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike.
Individualne konzultacije provode se neposredno u ustanovi te putem elektroničke pošte, platformi za online komunikaciju (Viber i WhatsApp) i održavanje videokonferencija (Skype, Zoom, Google Meet i sl.) s jednim ili više korisnika uz dijeljenje radne površine (PowerPoint prezentacija, Word i Excel dokumenata) u kombinaciji s aplikacijom za digitalne bilješke (One
note) kao i uz korištenje edukacijskih platformi, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.
Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek