Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Program osposobljavanja cvjećar-aranžer

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na osnovi zahtjeva Centra za šljivu i kesten donijelo RJEŠENJE: UP/I-602-07/22-03/00550; URBROJ:533-05-22-0002, kojim se odobrava izvođenje programa osposobljavanja za poslove cvjećara – aranžera.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
 2. Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
 3. Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na
  stručan i siguran način
 4. Izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
 5. Sudjelovati pri uređenju interijera s cvjetnim dekoracijama ili aranžmanima
 6. Komunicirati s kupcima i dobavljačima na primjeren način
 7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE
Program osposobljavanja u trajanju od 135 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u klasičnoj i specijaliziranoj učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 80 sati se izvodi u tvrtki
ili obrtu s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za poslove cvjećara – aranžera mogu se upisati osobe s:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova cvjećara – aranžera.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek