Javna ustanova za obrazovanje odraslih

16. Tjedan cjeloživotnog učenja

Tjedan cjeloživotnog učenja UNESCO-ova je inicijativa pokrenuta 1999. godine, a svake se godine obilježava u brojnim zemljama na svim kontinentima i s istim ciljevima: senzibilizirati javnost za izgradnju pozitivnog ozračja o važnosti i potrebi cjeloživotnog učenja, promicati kulturu učenja te potaknuti osobnu motivaciju pojedinaca za uključivanje u procese cjeloživotnog učenja.

U okviru 16. Tjedna cjeloživotnog učenja sa svrhom približavanja ideje o cjeloživotnome učenju ciljnim skupinama, Centar za šljivu i kesten od 26. rujna do 02. listopada 2022 godine Otvorena vrata Centra za šljivu i kesten.

Cilj je upoznavanje građana sa programima obrazovanja odraslih koje provodimo te informiranje o tome kako sami mogu postati dio procesa cjeloživotnoga učenja te motiviranje da se na taj korak odvaže.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek