Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Provedba projekta “Gospodarenje tlom kao osnova kružne poljoprivrede”

Ravnatelj Centar za šljivu i kesten Josip Dolenec dipl.inž.polj.,  potpisao je 19.07. 2022.  sa Ministarstvom poljoprivrede Ugovor  o provedbi projekta „Gospodarenje tlom kao osnova kružne poljoprivrede“

Projekt „Gospodarenje tlom kao osnova kružne poljoprivrede“ provodi se u sklopu operacije:

Mjera 1 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“

Podmjera1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina“,

1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“.

Projekta sufinancira Europska unija .

Opis projekta:

Projektom „Gospodarenje tlom kao osnova kružne poljoprivrede“ želi se poljoprivredne proizvođače kroz održavanja tečajeva stručnog osposobljavanja informirati i educirati o  osnovnim  načelima kružne i održive poljoprivrede te svim njenim praktičnim aspektima kao što su: održive i inovativne tehnologije obrade tla, integrirana ishrana bilja / pravilna primjena gnojiva, integrirana zaštita bilja, plodored i povećanje raznolikosti usjeva, sjetva pokrovnih usjeva, iskorištavanje nusproizvoda, učinkovito navodnjavanje i smanjena potrošnja energenata; što sve doprinosi očuvanju prirodnih resursa uz ostvarenje stabilnih prinosa.

Kružna poljoprivreda uključuje sve sustave i prakse koji pozitivno djeluju na okoliš i prirodne resurse potrebne za osiguravanje proizvodnje kvalitetne hrane uz prihvatljive troškove.

Polaznici tečaja stručnog osposobljavanja dobiti će  osnovne teorijske i praktične prikaze dobrih praksi koji se odnose na:

– gospodarenje tlom (održavanje i poboljšanje produktivnosti tla, upravljanje s hranjivima u tlu, upravljanje fizikalnim svojstvima tla, pokrovni usjevi i rotacija usjeva; suzbijanje štetočina i bolesti);

– upravljanje navodnjavanjem (prikaz različitih oblika navodnjavanja);

– osnovni principi konverzacijske obrade tla i utjecaji takve obrade na tlo,

– osnovni načini integrirane zaštite bilja i

– osnovni načini integrirane ishrane bilja.

Na projektu  „Gospodarenje tlom kao osnova kružne poljoprivrede“ održati će se ukupno 35 tečaja stručnog osposobljavanja po 10 u Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji  i Ličko-senjskoj županiji) i 5 tečaja stručnog osposobljavanja u dijelovima Zadarske i/ili Primorsko-goranske županije.

Cilj projekta:

Cilj projekta  je educirati polaznike stručnog osposobljavanja o mogućnostima primjene gnojiva, plodoredu, sjetvi pokrovnih usjeva, obradi tla, navodnjavanju, integriranoj ishrani i zaštiti bilja  kojima pridonose zaštiti prirodnih resursa uz stvaranje visokih i stabilnih prinosa uz smanjenje negativnih okolišnih uvjeta.

Rezultati projekta:

Primjena stečenih znanja jedne od  aspekata kružne poljoprivrede u gospodarenju  tlom u praksi na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu  kod 25 % polaznika stručnog osposobljavanja  a najmanje  15 % polaznika stručnog osposobljavanja nastaviti s njihovom primjenom ili primijeniti više od jednog aspekta kružne poljoprivrede u gospodarenju tlom na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu.

Iznos projekta: 258.122,00 kn

Projekta sufinancira Europska unija

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek