Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje

Institucija:Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 Petrinja
Opis programa:16:00– 17:30 –
Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje 
Održivapoljoprivreda 
Ekološka proizvodnja 
Štetni organizmibilja i biljnih proizvoda 
O sredstvima za zaštitu bilja
Predavač: Nevenka Mrmić,dipl.ing.agr 
17:35– 19:05 –
Primjenasredstava za zaštitu bilja 
Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja 
Ostaci pesticida 
Zaštita voda Neciljani organizmi i bioraznolikost 
Predavač: Nevenka Mrmić,dipl.ing.agr. 
19:15– 20:00 –
Rezistentnost Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja
Strojevi za primjenu sredstava zazaštitu bilja 
Predavač: Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.
20:15– 20:45 – Polaganje ispita 
Modul izobrazbe:1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe:1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe:1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe:5.00 h
Mjesto održavanja:Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje
Termini predavanja:22.04.2022, 16:00 – 20:00
Termini ispita:22.04.2022, 20:15 – 20:45
29.04.2022, 10:00 – 10:30
Predavači:Nevenka Mrmić
Tip izobrazbe:Dopunska izobrazba
Cijena:140,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika:25
Link za više informacija:www.csk.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu:Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.
E-mail osobe zadužene za izobrazbu:nmrmic@net.hr; nevenkamrmic@gmail.com

Polaznici koji nisu polagali osnovnu izobrazbu u Centru za šljivu i kesten, obvezni su donijeti dokaz o položenoj osnovnoj izobrazbi (presliku iskaznica ili potvrda o položenom ispitu) te presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugi odgovarajući dokument.

Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se ispuniti kod nas prije početka izobrazbe ili donijeti sa sobom ispunjene.

Prijavnice i uputa su objavljeni na FIS Portalu (izborniku Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida).http://fisportal.mps.hr/download/678-Prijavnica%20za%20dopunsku%20izobrazbu%20o%20sigurnom%20rukovanju%20s%20pesticidima%20i%20pravilnoj%20primjeni%20pesticida.docx

Cijena dopunske izobrazbe o održivoj uporabi pesticida je 140,00 kn. Potvrdu o uplati donijeti na predavanje.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek