Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Završna provjera znanja

Polaznice programa osposobljavanja za poslove proizvođača povrća , polagale su završnu pisanu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja polaznicama se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za poslove proizvođača povrća. Polaznice progrma osposobljavanja su pripadnice ciljne skupine “Zaposlena žena, osnažena žena 2”, program zaželi-faza II, kojeg provodi Humanitarna udruga Majka Terezija iz Gračaca.