Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Izrada kreme od ljekovitog bilja

U sklopu praktične nastave na programu ospsobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja polaznice su izrađivale masti od nevena.

Polaznice progrma osposobljavanja su pripadnice ciljne skupine “Zaposlena žena, osnažena žena 2”, program zaželi-faza II, kojeg provodi Humanitarna udruga Majka Terezija iz Gračaca.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek