Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Program osposobljavanja za uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

U Centru za šljivu i kesten započelo je osposobljavanje za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Polaznice progama su članice Udruge osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije. Program osposobljavanja provodi se u sklopu projekta “Novim vještinama za bolju zajednicu” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

dav