Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje

Institucija:Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 Petrinja
Opis programa:16:00–17:30 -Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje 
Održiva poljoprivreda 
Ekološka proizvodnja
Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda 
O sredstvima za zaštitu bilja 
Predavač: Nevenka Mrmić,dipl.ing.agr. 
17:45– 19:15 – Primjena sredstava za zaštitu bilja
Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja 
Ostaci pesticida 
Zaštita voda 
Neciljani organizmi i bioraznolikost 
Predavač: Nevanka Mrmić,dipl.ing.agr. 
19:30– 20:15 -Rezistentnost 
Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za
zaštitu bilja 
Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja 
Predavač:  Nevenka Mrmić, dipl.ing. agr.
20:30– 21:00 – Polaganje ispita
Modul izobrazbe:1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe:1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe:1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe:5.00 h
Mjesto održavanja:Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje
Termini predavanja:07.06.2021, 16:00 – 20:15
Termini ispita:07.06.2021, 20:30 – 21:00
14.06.2021, 10:00 – 10:30
Predavači:Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.
Tip izobrazbe:Dopunska izobrazba
Cijena:150,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika:30
Link za više informacija:www.csk.hr
Napomena:099/408-37-95
Osoba zadužena za izobrazbu:Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr.
E-mail osobe zadužene za izobrazbu:nmrmic@net.hr; nevenkamrmic@gmail.com

Polaznici koji nisu polagali osnovnu izobrazbu u Centru za šljivu i kesten, obvezni su donijeti dokaz o položenoj osnovnoj izobrazbi (presliku iskaznica ili potvrda o položenom ispitu) te presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugi odgovarajući dokument.

Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se ispuniti kod nas prije početka izobrazbe ili donijeti sa sobom ispunjene.

Prijavnice i uputa su objavljeni na FIS Portalu (izborniku Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida).http://fisportal.mps.hr/download/678-Prijavnica%20za%20dopunsku%20izobrazbu%20o%20sigurnom%20rukovanju%20s%20pesticidima%20i%20pravilnoj%20primjeni%20pesticida.docx

SVI POLAZNICI SU OBVEZNI PONIJETI ZAŠTITNE MASKE

BUDIMO ODGOVORNI !!!

Predbilježbe:

099/408-37-95

e-mail: centar.sljiva@gmail.com

            nmrmic@net.hr

            nevenkamrmic@gmail.com