Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Početak osposobljavanje za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

U srijedu, 15.04.2021, započela je izobrazaba na programu osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Programa osposobljavanja provodi se za 15 zaposlenica Udruge za brigu o ženi i obitelji Sisak. Program se provodi za potrebe provedbe projekta „zaŽELI poKRENI” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.