Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje

Institucija:Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 Petrinja
Opis programa:Srijeda, 28.04. 2021.15:00 – 15:30 – Zakonski propisi vezano uzpesticide i njihovo korištenje  Održiva poljoprivreda  Predavač: Nevenka Mrmić,dipl.ing.agr.15:45 – 17:15 –  Ekološka proizvodnja   Štetni organizmi bilja ibiljnih proizvoda   Predavač:Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr17:30 – 19:00 – O sredstvima za zaštitu bilja                           Primjena sredstava za zaštitu bilja  Predavač: : Renata Dejanović, dipl.ing.agr 19:15 – 20:45 – Opasnosti i rizici priuporabi sredstava za zaštitu bilja                          Ostaci pesticida   Zaštitavoda   Predavač:Renata Dejanović, dipl.ing.agr. Četvrtak, 29.04. 2021.  15:00 – 15:45 –  Neciljani organizmi i bioraznolikost                        Predavač: Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr. 15:45 – 17:15 – Rezistentnost                         Predavač: Renata Dejanović, dipl.ing.agr 17:30 – 19:00 – Stavljanje natržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja   Predavač: Renata Dejanović, dipl.ing.agr. 19:15 – 19:45 – Strojevi za primjenusredstava za zaštitu bilja                            Predavač:Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr. 20:00 – 20:30 –  Polaganje ispita
Modul izobrazbe:1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe:1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe:1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe:15.00 h
Mjesto održavanja:Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje
Termini predavanja:28.04.2021, 15:00 – 21:45
29.04.2021, 15:00 – 20:45
Termini ispita:29.04.2021, 21:00 – 21:30
06.05.2021, 10:00 – 10:30
Predavači:Nevenka Mrmić
Renata Dejanović
Tip izobrazbe:Osnovna izobrazba
Cijena:350,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika:25
Link za više informacija:www.csk.hr
Napomena:
Osoba zadužena za izobrazbu:Nevenka Mrmić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu:nmrmic@net.hr; nevenkamrmic@gmail.com

Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se ispuniti kod nas prije početka izobrazbe ili donijeti sa sobom ispunjene.

Prijavnice i uputa su objavljeni na FIS Portalu (izborniku Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida).

SVI POLAZNICI SU OBVEZNI PONIJETI ZAŠTITNE MASKE

BUDIMO ODGOVORNI !!!

Predbilježbe:

044/812-001