Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje

Institucija: Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 Petrinja
Opis programa: 16:00– 17:30 – Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje  Održiva poljoprivreda  Ekološka proizvodnja  Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda  O sredstvima za zaštitu bilja  Predavač: Nevenka Mrmić, dipl.ing.agr   17:45– 19:15 – Primjena sredstava za zaštitu bilja  Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja  Ostaci pesticida  Zaštita voda  Neciljani organizmi i bioraznolikost  Predavač: Renata Dejanović, dipl.ing.agr.   19:30– 20:15 -Rezistentnost  Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja  Strojevi za primjenu sredstava zazaštitu bilja  Predavači: Renata Dejanović, dipl.ing.agr. i Nevenka Mrmić, dipl.ing. 20:30– 21:00 – Polaganje ispita

Modul izobrazbe: 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorija izobrazbe: 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Potkategorija/e izobrazbe: 1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.1 Ratarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe: 5.00 h
Mjesto održavanja: Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje
Termini predavanja: 08.04.2021, 16:00 – 20:15

Termini ispita: 08.04.2021, 20:30 – 21:00
16.04.2021, 10:00 – 10:30

Predavači: Nevenka Mrmić
Renata Dejanović

Tip izobrazbe: Dopunska izobrazba
Cijena: 150,00 kn (PDV uključen)
Max. broj polaznika: 25
Link za više informacija: www.csk.hr
Napomena: Predbilježbe: 044/812-001
Osoba zadužena za izobrazbu: Nevenka Mrmić
E-mail osobe zadužene za izobrazbu: nmrmic@net.hr; nevenkamrmic@gmail.com

Polaznici koji nisu polagali osnovnu izobrazbu u Centru za šljivu i kesten, obvezni su donijeti dokaz o položenoj osnovnoj izobrazbi (presliku iskaznica ili potvrda o položenom ispitu) te presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugi odgovarajući dokument.

Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se ispuniti kod nas prije početka izobrazbe ili donijeti sa sobom ispunjene.

Prijavnice i uputa su objavljeni na FIS Portalu (izborniku Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida).

SVI POLAZNICI SU OBVEZNI PONIJETI ZAŠTITNE MASKE

BUDIMO ODGOVORNI !!!

Predbilježbe:

044/812-001

e-mail: centar.sljiva@gmail.com

            nmrmic@net.hr

            nevenkamrmic@gmail.com

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek