Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

U subotu, 13.03.2021., u prostoru Ekološkog centra – Vrata Zrinske gore, Prnjavor Čuntićki, održana je dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida , modul: OPG i drugi poljoprivrednici.

Predavači u bile Renata Dejanović dip.ing.agr. i Nevenka Mrmić dipl.ing.

Slijedeća dopunska izobrazba održava se 20.03.2021. u 9,00 h., Ekološki centar- Vrata Zrinske gore.

Informacije i predbilježbe na 099/408-37-95, e-mail: nmrmic@net.hr; nevenkamrmic@gmail.com ili osobni dolazak Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, Prnjavor Čuntićki 1, 44 250 Petrinja.