Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

U četvrtak , 18. 02.2021. u 12,00 h održano je 5 sati dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u novom prostoru Ekološkog centra – Vrata Zrinske gore gdje su privremeno smješteni djelatnici Centra za šljivu i kesten. Polaznici su nakon predavanja pristupili pisanoj provjeri znanja.