Javna ustanova za obrazovanje odraslih

IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U četvrtak i petak, 17.12.2020. i 18.12.2020 u 15,00 h održano je 5 sati dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Centru za šljivu i kesten.

Pismeni ispit održan je 17.12.2020. i 18.12.2020. od 19:20 h do 20:10 h

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek