Javna ustanova za obrazovanje odraslih

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U četvrtak i petak, 17.12.2020. i 18.12.2020 u 15,00h održati će se dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Centru za šljivu i kesten.

Pismeni ispit održati će se 17.12.2020. i 18.12.2020. od 19:20 h do 20:00 h.

Polaznicima koji ne žele isti dan polagati pismeni ispit ili ne polože pismeni ispit (potrebno je odgovoriti točno na 60% ispitnih pitanja) polaganje će se omogućiti 28.12.2020. i 29.12. od 13:00 h do 13:30 h.

Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se ispuniti kod nas prije početka izobrazbe ili donijeti sa sobom popunjene.

Polaznici koji nisu polagali osnovnu izobrazbu u Centru za šljivu i kesten, obvezni su donijeti dokaz o položenoj osnovnoj izobrazbi (presliku iskaznica ili potvrda o položenom ispitu) te presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugi odgovarajući dokument.

Prijavnice i uputa su objavljeni na FIS Portalu (izborniku Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida).

SVI POLAZNICI SU OBVEZNI PONIJETI ZAŠTITNE MASKE

BUDIMO ODGOVORNI !!!

Predbilježbe:

044/826-096 e-mail: centar.sljiva@gmail.com

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek