Javna ustanova za obrazovanje odraslih

ODRŽANA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U petak, 06.11. 2020., održana je dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida modul za profesionalne korisnike u trajanju od 5:00 h.

Polaznici su nakon odslušane izobrazbe pisali test znanja.

Predvačice na programu izobrazbe su bile: Renata Dejanović dipl.ing.agr. i Nevenka Mrmić dipl.ing.agr.