Javna ustanova za obrazovanje odraslih

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U petak, 06.11.2020. od 13:00 h do 17:30 h održati će se dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Centru za šljivu i kesten. Polaznici koji nisu polagali osnovnu izobrazbu u Centru za šljivu i kesten, obvezni su donijeti dokaz o položenoj osnovnoj izobrazbi (presliku iskaznica ili potvrda o položenom ispitu) te presliku svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugi odgovarajući dokument.

Pismeni ispit održati će se 06.11.2020. od 18:00 h do 19:00 h.

Polaznicima koji ne žele isti dan polagati pismeni ispit ili ne polože pismeni ispit, polaganje će se omogućiti 13.11.2020. od 13:00 h do 14:00 h.

Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se ispuniti kod nas prije početka izobrazbe ili donijeti sa sobom ispunjene.

Prijavnice i uputa su objavljeni na FIS Portalu (izborniku Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida).

SVI POLAZNICI SU OBVEZNI PONIJETI ZAŠTITNE MASKE

BUDIMO ODGOVORNI !!!

INFORMACIJE:

044/826-096

e-mail: centar.sljiva@gmail.com