Javna ustanova za obrazovanje odraslih

DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U četvrtak , 24.09.2020.,  u Centru za šljivu i kesten održana je dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike (OPG i drugi poljoprivrednici).

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek