Javna ustanova za obrazovanje odraslih

POČINJE IZOBRAZBA ZA SIGURNO RUKOVANJE S PESTICIDIMA

Centar za šljivu i kesten u RUJNU  organizira izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za  slijedećim module:

  • Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)
  • Modul za distributere (osnovni i dopunski)
  • Modul za savjetnike (osnovni i dopunski)

Predbilježiti se možete na:

Telefon: 044/826-096

Mobitel: 099/408-37-95

e-mail: centar.sljiva@gmail.com