Javna ustanova za obrazovanje odraslih

UZGAJIVAČ RATARSKIH KULTURA

Program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura se donosi zbog potreba tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja u poljoprivredni na sezonskim i stalnim poslovima. Program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura se  donosi za potrebe polaznika da formaliziraju vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, kao i za polaznike bez radnog iskustva.

Program osposobljavanja u trajanju od 190 sati realizirat će se redovitom i /ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 50 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 140 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije čine dvije trećine ukupnog fonda sati za nastavu pojedine teorijske cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava –  provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

  1. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  1. Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura
  2. Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
  3. Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
  4. Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za uzgajivača ratarskih kultura s pravom upisa u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek