Javna ustanova za obrazovanje odraslih

EKOLOŠKI CENTAR – VRATA ZRINSKE GORE

NAZIV KORISNIKA:

Grad Petrinja

Partner: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

7.884.811,47 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

6.702.089,74 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

od 7. travnja 2014. do 7. listopada 2019.godine

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt “Ekološki Centar – Vrata Zrinske Gore” odvijat će se na području  grada  Petrinje,  naselja  Prnjavor  Čuntićki,  smješteno  na  području ekološke mreže NATURA 2000 – Zrinska Gora i Petrinjčica u Sisačko – moslavačkoj županiji (SMŽ). Nositelj projekta je Grad Petrinja, partner Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ  (JUZUZPV SMŽ)  te suradnici Javna ustanova za  obrazovanje odraslih Centra za  šljivu i kesten i Udruga Put kestena. Projektne aktivnosti odnosit će se na adaptaciju već postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra (DIC) u Ekološki centar, njegovo opremanje, uređenje vanjskog dijela, edukativne aktivnosti na temu zaštite i     očuvanja ekološke mreže (područje Zrinske Gore i Petrinjčice), izrade potrebne projektne dokumentacije. Predmet ovog projekta bit će revitalizacija, odnosno stvaranje prepoznatljivosti prirodne  baštine  na  području  Petrinje  i Zrinske Gore, kao dijela ekološke mreže. Radi  se  o  starom geološkom području bogatom rudama, vodom i  biljnim te  životinjskim svijetom, ubraja se u tri najbogatije regije u Hrvatskoj po zalihama pitke vode i najbogatije područje pod kestenovom šumom u Jugoistočnoj Europi. U prethodnom razdoblju, to  područje kroz DIC su  posjećivala školska djeca u  sklopu škole u  prirodi, terenske nastave, istraživačkih aktivnosti i  sl. Dobivanjem bespovratnih EU sredstava, omogućit će se da se osnuje Ekološki centar koji će imati širok raspon aktivnosti a predstavljat će početnu točku za istraživanje Zrinske gore. Centar će se baviti pružanjem edukativnih usluga, organizacijom terenske nastave i škole u prirodi, namijenjene ne samo djeci, već  i  odraslima –  studentima, obiteljima i  ljubiteljima prirode. Kroz očuvanje i  održiv razvoj prirodne baštine na  lokalnoj razini, pojačat će  se  i ukupan razvoj na regionalnoj razini ali i povećati svijest lokalnog stanovništva o potrebi očuvanja prirode i  bioraznolikosti kroz edukacije i  jačanje njihovih kapaciteta.

Projekt će se baviti adaptacijom zgrade Dječjeg istraživačkog centra (DIC-a) u Ekološki centar – Vrata Zrinske gore. Zgrada će  biti uređena i  pretvorena u  Ekološki centar koji će  biti pod upravljanjem  Javne ustanove Centar za šljivu i kesten. Ekološki centar bit će namijenjen djeci, studentima i odraslima u svrhu provedbe odgojno-obrazovnih programa (škole u prirodi, eko kamp, izviđaštvo, terenska nastava), istraživačkih programa (zaštićene biljke i životinje, geomorfološke osobitosti, ekološki utjecaji), sportsko-rekreativnih programa (udičarenje, biciklizam, izleti, poučne staze, ekološke akcije itd.). Uz  ove  organizirane programe,     u tijeku projekta provodit će se i edukacije vezane uz zaštitu, promociju i očuvanje prirodnih vrijednosti Zrinske gore, edukacije djece i odraslih vezanih uz Petrinjčicu, edukacije lokalnog stanovništva o održivom razvoju NATURA 2000 s ciljem očuvanja biološke raznolikosti područja.

Centar će biti otvoren tijekom cijele godine a u  sklopu njega nalazit će se edukacijske dvorane,  izložbeni prostor, stručna knjižnica te smještajni dio predviđen za smještaj 26-32 posjetitelja. Edukaciju  će  provoditi partner, Javna ustanova u skladu sa svojim stručnim kapacitetima i znanjima a osim ciljanim skupinama  sa  područja  Županije,  edukacije  su  na  raspolaganju cijelom području RH. Kako je  projekt usmjeren na  jedno područje ekološke mreže i prirodne baštine SMŽ, čvrsta suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ omogućit će da ovo područje postane atraktivno, ali da njegov daljnji razvoj bude održiv i u skladu s činjenicom da se radi o zaštićenim dijelovima prirode.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projekt Ekološki centar – Vrata Zrinske gore” imat će za svrhu uređenje postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra u prostor Ekološkog centra namijenjenog održavanju odgojno-obrazovnih i istraživačkih programa sa ciljem očuvanja i promocije prirodne baštine, na području Sisačko – moslavačke županije, naročito grada Petrinje i područja ekološke mreže – Zrinske Gore. Osim uređenje i opremanja Centra, projektom će se provoditi edukativne i promotivne aktivnosti te izrađivati potrebna dokumentacija. Ciljevi projekta su povećanje broja posjetitelja odredištu prirodne baštine (sa 500  u  2016.  na  5170  u  2020.)  i povećanje broja posjetitelja u edukativnim sadržajima (sa 400 u  2016. na  4920 u  2021). Ciljne skupine projekta su  posjetitelji, lokalno  stanovništvo, osoblje koje će  raditi u Ekološkom centru, lokalna/regionalna samouprava. Posjetiteljima će  novi Ekološki centar ponuditi velik   broj zanimljivih sadržaja i omogućiti doživljaj prirode na jedinstven način, upoznajući ga s prirodom i njenim posebnostima kroz istraživanje, razgledavanje i boravak u prirodi. Projekt će imati utjecaj i na lokalno stanovništvo, posebice na one koji se bave ruralnim turizmom, kao i  proizvodnjom voća, povrća i suvenira koje će moći ponuditi posjetiteljima. Projekt će ojačati kapacitete  osoblja  koje  će  se  baviti  radom  u Ekološkom centru, kao i djelatnika lokalne/regionalne samouprave kako bi bili spremni na prihvat posjetitelja i ostvarili upravljanje posjetiteljima na održiv način.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek