Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE UZGAJIVAČA I PRERAĐIVAČA LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA

Program osposobljavanja za uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja se donosi zbog potreba tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja u poljoprivrednim i komunalnim djelatnostima na sezonskim i stalnim poslovima. Program osposobljavanja za uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja se donosi za potrebe polaznika da formaliziraju vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima, kao i za polaznike bez radnog iskustva.

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno- instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 100 sati, realizirati će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Definirati gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  2. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  3. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  4. Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja.
  5. Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova.
  6. Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja na pravilan i siguran način.
  7. Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja s pravom upisa u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek