Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PROVJERA PRAKTIČNIH VJEŠTINA NA PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE ZA ZANIMANJE KUHAR

      U utorak,  21. srpanja 2020. godine  održana je provjera znanja praktičnih vještina polaznica programa osposobljavanja za jednostavne poslove za zanimanje kuhar. Provjeri praktičnih vještina pristupilo je deset polaznica. Praktične vještine obuhvaćale su slijedeće teme: pripremanje i izdavanje jela toplog i hladnog predjela; pripremanje i izdavanje juha; pripremanje i izdavanje priloga; pripremanje i izdavanje salata; pripremanje i izdavanje gotovog jela sa mljevenim mesom; pripremanje i izdavanje jela s ribom; pripremanje i izdavanje jela od tijesta.

Program osposobljavanje se provodio za potrebe projekta „Zajedno u trećoj dobi“, u sklopu poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt “Zajedno u trećoj dobi ” provodi Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ Petrinja. 

Nakon uspješno završenih usmenih i praktičnih provjera znanja polaznice će steći Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, koje će moći upisati u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek