Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KUHAR

      U ponedjeljak,  06. srpanj 2020. godine  započela su predavanja na programu osposobljavanja za jednostavne poslove za zanimanje kuhar za deset nezaposlenih žena. Program osposobljavanje se provodi za potrebe projekta „Zajedno u trećoj dobi“, u sklopu poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt “Zajedno u trećoj dobi ” provodi Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“ Petrinja.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar je Centar za šljivu i kesten verificirao kod Ministarstva obrazovanja.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar u trajanju 160 sati realizirati će se redovitom nastavom.

Završetkom programa polaznici će steći slijedeće kompetencije:

1.     Razlikovati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima

2.     Pripremati jednostavna jela

3.     Pomagati pri pripremi složenijih jela

4.     Koristiti i održavati kuhinjski pribor, alate i uređaje na ispravan način

5.     Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora

6.     Primijeniti  pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći              

Nakon uspješno završenih usmenih i praktičnih provjera znanja polaznice će steći Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, koje će se moći upisati u e-knjižicu.