Javna ustanova za obrazovanje odraslih

IZOBRAZBA ZA SIGURNO RUKOVANJE S PESTICIDIMA

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo Rješenje : KLASA:UP/I-320-20/20-02/35; URBROJ:525-07/0151-20-5 o ovlaštenju za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po slijedećim modulima, kategorijama i potkategorijama sukladno Prilogu I. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida na razdoblje od 5 (pet) godina:

  • Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski); kategorija OPG i drugi poljoprivrednici; potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo; kategorije vrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge); potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo; kategorija pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine); potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe;
  • Modul za distributere (osnovni i dopunski); kategorija: uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači; potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi;
  • Modul za savjetnike (osnovni i dopunski); kategorija: savjetnici u tvrtkama , javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji; potkategorija: savjetnici u prodaji.

Predbilježiti se možete na:

Telefon: 044/826-096

Mobitel: 099/408-37-95

e-mail: centar.sljiva@gmail.com

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek