Javna ustanova za obrazovanje odraslih

VERIFIKACIJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Centar za šljivu i kesten je dobio odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje programa obrazovanja odraslih za programe osposobljavanja:

  • Za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
  • Za poslove uzgajivača ratarskih kultura

Programi se nakon uspješno završenih ispita mogu upisati u e-knjižicu.

Predbilježba za programe može se izvršiti na:

 e-mail: centar.sljiva@gmail.com

telefon: 044/826-096

mobitel: 099/408-37-95

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek