Javna ustanova za obrazovanje odraslih

CIJEPLJENJE KESTENA

Djelatnici Centra za šljivu i kesten nastavljaju proljetne radove na uređenju i podizanju rasadnika na nasadu Petrinjskog marona.

Djelatnici su  cijepili zrele plemke Petrinjskog marona, koje su sakupili u siječnju i veljači sa matičnog stabla na zasađene podloge.

Također su nastavljeni radovi na  zalijevanju  sadnica kestena posađene u proljetnom  periodu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek