Javna ustanova za obrazovanje odraslih

CIJEPLJENJE KESTENA

Djelatnici Centra za šljivu i kesten nastavljaju proljetne radove na uređenju i podizanju rasadnika na nasadu Petrinjskog marona.

Djelatnici su  cijepili zrele plemke Petrinjskog marona, koje su sakupili u siječnju i veljači sa matičnog stabla na zasađene podloge.

Također su nastavljeni radovi na  zalijevanju  sadnica kestena posađene u proljetnom  periodu.