Javna ustanova za obrazovanje odraslih

RUKOVATELJ MOTORNOM KOSILICOM I TRIMEROM

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom se donosi zbog potreba tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja u poljoprivrednim i komunalnim djelatnostima na sezonskim i stalnim poslovima. Program osposobljavanja se donosi za potrebe provedbe projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom se donosi za potrebe polaznika da formaliziraju vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima.

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 36 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio nastave od 84 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
  2. Pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad
  3. Rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
  4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
  5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom s pravom upisa u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek