Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PRERAĐIVAČ VOĆA I POVRĆA

Program osposobljavanja za poslove prerađivača voća i povrća se donosi za potrebe provedbe projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Program osposobljavanja za poslove prerađivača voća i povrća se donosi za potrebe polaznika / pojedinca da formaliziraju vještina i znanja na poslovima za koje posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima. Program osposobljavanja za poslove prerađivača voća i povrća  se donosi zbog potreba tržišta rada i mogućnosti samozapošljavanja u poljoprivredi.

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sata realizirati će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE  ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati voće i povrće po botaničkoj podjeli, kemijskom sastavu i fiziološkoj vrijednosti
  2. Pripremiti voće i povrće za preradu
  3. Prirediti prerađevine od voća po zadanoj recepturi
  4. Pripremiti prerađevine od povrća po zadanoj recepturi
  5. Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorije, opreme i pribora
  6. Koristiti i održavati opremu i pribor koji se upotrebljava pri preradi voća i povrća na ispravan način
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove prerađivača voća i povrća  s pravom upisa u e-knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek