Javna ustanova za obrazovanje odraslih

VAĐENJE SADNICA PETRINJSKOG MARONA

U srijedu 18.12.2019. godine djelatnici Centra za šljivu kesten izvadili su prve sadnice petrinjskog marona, koje su nacijepljene u proljeće 2019. godine plemkama sa matičnog stabla iz Križ Hrastovački. Sadnice pripremljene za Pčelarsku udrugu Petrinja dok će se jedan dio presaditi i iskoristiti za popunu vlastitog nasada na plohi petrinjskog marona.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek