Javna ustanova za obrazovanje odraslih

MIKROPROPAGACIJA LIJESKE PRIMJENOM ELEKTROFOREZE

Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 15. studenog 2019. napravljen je novi pokus u svrhu utvrđivanja protokola za dobivanje bezvirusnih sadnica.

U ovom protokolu je izolirano 150 pupova koji su sterilizirani u 5, 6 i 7 %  koncentraciji izosana  G. Novost ovog protokola je da je jedan dio pupova tretiran sPupovi su nasađeni na  WPM podloga + PPM (Plant Presevative Mixrure) biocid.a strujom u elektroforezi. Prema određenim istraživanjima tretman pupova u elektroforezi ima pozitivan učinak na rast pupova i oslobađanje od patogena.

Pupovi su nasađeni na  WPM podloga + PPM (Plant Presevative Mixrure) biocid.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek