Javna ustanova za obrazovanje odraslih

UČITE S NAMA, 13. Tjedan cjeloživotnog učenja

Centar za šljivu i kesten je  u utorak, 02. listopada 2019. godine  na Gradskoj tržnici Petrinja, u svrhu obilježavanja 13. Tjedna cjeloživotnog učenja sudjelovao na predstavljanju obrazovnih programa te projekta “Zaštita i promocija kesten”, kojeg je sufinancirala EU iz INTERREG IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, od 30. rujna do 6. listopada, organizira 13. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalnu obrazovnu kampanju u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja.

Tjedan cjeloživotnog učenja nacionalna obrazovna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja. Radi se o UNESCO-ovoj inicijativi koja je pokrenuta 1999. godine, a svake godine obilježava se u brojnim zemljama na svim kontinentima kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.