Javna ustanova za obrazovanje odraslih

MIKROPROPAGACIJA LIJESKE

Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 13. i 16. rujna 2019. napravljen je pokus sa nodalnim segmentima. Cilj pokusa je utvrditi uvjete za uspješnu mikropropagaciju lijeske.

 

Pupovi su sterilizirani u različitim koncentracijama Izosana G. Nakon toga se pristupilo postavljanju pupova na tri kombinacije medija:

1.WPM (Woody Plant Medium) podloga

2.WPM podloga + PPM (Plant Presevative Mixrure) biocid

3.WPM podloga + PPM biocid+ cefotaksim antibiotik

Ukupno su postavljena 144 pupa ( 9 kombinacija sa po 16 epruveta).

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek