Javna ustanova za obrazovanje odraslih

MIKROPROPAGACIJA LIJESKE

U četvrtak 06. lipnja 2019. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu obavljena nova mikropropagacija lijeske. Na 50 hranjivih podloga nasađeni su nodalni segmenti grančica u vegetaciji.

Dosadašnja saznanja o mikropropagiranju lijeske, koja je počela u studenom prošle godine, je da su trenutno najbolji rezultati postignuti nasađivanjem nodalnih segmenata  na WPM 3 podlogu.

 

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek